FOTO FRÅN 23 24 JULI BÄR SÄSONG TILL FROSTEN NYPER BÄREN

INTE ALLTID MAN MÖTER DENNA SYN PÅ STIGARNA MEN TUR KAMERAN VAR MED NÅN GÅNG BÖRJAN AUGUSTI

EN GAMMAL UT-TJÄNT KÄRRA MEN VACKER DÄR DEN STÅR

DAGENS SKÖRD NÅN GÅNG BÖRJAN AUGUSTI KANTARELLER MUMS GULA MED ELLER

WHERE THE BEAR SHARPENS HIS NAILS ELLER PÅ SVENSK DÄR BJÖRNEN VÄSSAR NAGLARNA

RARE FLOWER THE QUESTION IS WHICH ELLER PÅ SVENSK SÄLLSYNT BLOMMA MEN VILLKEN GÅR BRA ATT SKRIVA TILL MIG

SUNLIGHT THROW LEAVES AND TREES BEATIFUL EFFECTS ELLER SVENSK SOLLJUS I SKOGEN EFFEKTER SOM ÄR OTROLIGA

A CLOSE UP OF THE SAME TREE THE BEAR SHARPENESS THE NAILS SVENSK SAMMA TRÄD DÄR BJÖRNEN VÄSSAR NAGLARNA BARA NÄRMARE

SOMETIMES MY NEIGHBOR AND FRIEND HAS HIS FOURLEGGED FRIEND WITH HIM SVENSK IBLAND TAR MIN GRANNE OCH VÄN SIN FYRBENTA VÄN MED SIG

AFTER A REFRESHMENT OF MY HOME NOT SO BAD IS IT AFTER ALL SVENSK EFTER RENOVERING AV MIN BOSTAD INTE SÅ PJÅKIGT

NOTICE THE BUTTERFLY IN THE UPPER LEFT CORNER IF SUMMER COULD STAY FOREVER SVENK LÄGG MÄRKE TILL FJÄRILEN I ÖVRE VÄNSTRA HÖRNET PÅ STUBBEN

WHATS IN THE END OF THIS TRIAL HM A SUMMER- HOUSE A SURTAIAN CALM FEELING CAME OVER ME SVENK VAD FINNNS I SLUTET AV DENNA SKOGS STIG HM EN SPECIELL KÄNSLA AV LUGN NÄSTAN SINNESRO KOM ÖVER MIG

IF THIS ISNT GIVE EVERY UMAN SOUL CALM IN SOUL AND BODY I REALLY DONT KNOW WHATS DO SVENSK OM INTE DETTA GER LUGN OCH RO I KROPP OCH SJÄL JA DÅ VET INTE JAG

LATE SUMMER OR EARLY AUTOM IN OUR LITTLE TOWN EVENING PICTURE SVENSK SENSOMMAR ELLER TIDIG HÖST I VÅRAN LILLA STAD

HM I THINK I CAN REACH THE COLA BUT THINK IF ANYBODY SEES ME OH WHAT THE HECK I WAIT AROUND SVENK HM JAG KAN NOG TA LITE COLA MEN TÄNK OM NÅGON SER MIG VÄNTAR NOG LITE

MY HOME COUNTY ITS NAMED THE LAND OF THE BLUE MOUNTAINS YES IS IT MARVELOUS SVENK VÅRAT LANDSKAP KALLAS FÖR LANDSKAPET MED DE BLÅ BERGEN

JA TITTAR MAN NOGA SKA DET VARA EN HACKSPETT LITE UPPTILL EFTER STAMMEN

Senaste kommentarer

29.03 | 14:32

Den här katten var fin, hur mycket kostar den? :)

21.03 | 20:17

Fint skrivet.

13.11 | 23:31

Teckna kan du bättre än vad jag kan.Försöker lära mig.

13.11 | 23:28

Bra proportioner även här.